Политика за поверителност
Тази политика за защита на личните данни описва как събираме и обработваме вашите лични данни. Поверителността на вашите лични данни е много важна за нас. Поради това и за да изпълним задължителните изисквания на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (по-долу за краткост наричан „Регламента“) Ви представяме нашата политика за защита на личните Ви данни.

RE/MAX България не събира информация за лична идентификация на нашия уеб сайт, освен ако не изберете да ни я предоставите: чрез съобщение по електронна поща или чрез функцията за запазено търсене. Дори когато решите да ни предоставите такава информация, ние я запазваме поверителна и не предоставяме вашия имейл адрес на трети страни. Когато посетителите влизат на уеб сайта, ние събираме базова информация, която по никакъв начин не ги идентифицира като индивидуални потребители. Това включва количеството трафик, посещаващ сайта, кои страници се посещават и за колко време, откъде идват посетителите и какъв интернет доставчик използват. Ние използваме информацията, която събираме, за да подобрим качеството на нашия уеб сайт, да подобрим или персонализираме информацията, която предлагаме, и да направим вашето преживяване на нашия сайт възможно най-ценно и ефективно.

Този уеб сайт се управлява и притежава от RE/MAX България. Във връзка с това следва да Ви уведомим, че „Ийст Уест Пропъртийс" ЕАД е носител на мастър франчайз правата на RE/MAX за Република България и работи под търговското име RE/MAX България, като независим франчайз бизнес в сферата на недвижимите имоти, регистриран в съответствие с българското законодателство. RE/MAX България по никакъв начин не се управлява или притежава от RE/MAX Europe или RE/MAX LLC. Този сайт е еднолична собственост на „Ийст Уест Пропъртийс" ЕАД, с ЕИК 206043035 и адрес бул. Патриарх Евтимий 10, ет. 1, ап. 1, София 1142, България. Всички права са изцяло запазени за „Ийст Уест Пропъртийс" ЕАД.

„Лични данни“ по смисъла на чл. 4, т. 1 от Регламента представлява „всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице“.

В качеството си на собственик на сайта, „Ийст Уест Пропъртийс" ЕАД осъществява дейност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламента. Администраторът на лични данни представлява физическо или юридическо лице, което само или съвместно с друго определя целите и средствата за обработването на лични данни. Администраторът на лични данни може да обработва личните данни самостоятелно или като възложи обработването на трето лице – обработващ.

За RE/MAX България винаги е било важно да знаете на кой и на коя територия обработва Вашите лични данни. Обработването на личните Ви данни при работа със сайта на RE/MAX България става на територията на Европейския съюз и от служители на „Ийст Уест Пропъртийс" ЕАД.

Политиката на RE/MAX България е да зачита и защитава личните данни на посетителите на нашия уеб сайт. Целта на тази политика е да ви предостави описание на вида информация, която събираме и как я използваме. RE/MAX България не събира информация за лична идентификация на нашия уеб сайт, освен ако не изберете да ни я предоставите: чрез съобщение по електронна поща или чрез функцията за запазено търсене. Дори когато решите да ни предоставите такава информация, ние я запазваме поверителна и не предоставяме вашия имейл адрес на трети страни.

Когато посетителите влизат на уеб сайта, ние събираме базова информация, която по никакъв начин не ги идентифицира като индивидуални потребители. Ние събираме информация за посещаваните от вас уеб сайтове, датата и часа на посещението, IP адреса, уеб браузъра ви и уеб сайта (URL), който сте посетили, преди да имате достъп до този уеб сайт, определени "бисквитки" и всякаква информация, която ни изпращате чрез формуляра за връзка на уеб сайта. Ако ни изпратите съобщение чрез формуляра за връзка, ние ще съберем информацията, която предоставите в него. Ако се абонирате за нашия бюлетин, ние ще събираме и съхраняваме вашия имейл адрес. Въвеждането на критерии за търсене (напр. място, тип имот, квадратура и др.) и кликването върху бутона "Търсене" ви води до списък с имоти, които отговарят на вашите нужди, а кликването върху която и да е оферта ви води до допълнителна информация, предоставена от Агент на RE/MAX България, който отговаря за този имот. Тези данни, информация и изображения произхождат от външен доставчик, който е предоставил това съдържание в нашата база данни и RE/ MAX България не носи отговорност за точността и пълнотата на предоставената информация, съобразно тази Политика за защита на личните данни.

За нас е важно да Ви представим Вашите права, свързани с личните данни и доколкото RE/MAX България осъществява дейност като администратор на лични данни по смисъла на Регламент № 679/2016 г. Така в качеството Ви на субекти на лични данни Вие имате право на информация относно обработваните лични данни, право на достъп до съхраняваните лични данни, право на коригиране на данните, както и важното право на изтриване (т.нар. право „да бъдеш забравен“).

В случай че считате, че Вашите права в качеството Ви на субекти на лични данни са нарушени, Ви информираме за възможността да сезирате компетентните надзорни органи. В България такъв надзорен орган е Комисията за защита на личните данни (по-долу за краткост наричана „Комисията“). Към нея могат всички субекти, чийто лични данни се събират и администрират, могат да подават жалби в писмена или устна форма, съгласно указанията на интернет платформата на Комисията - https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=56.

Моля, имайте предвид, че когато последвате връзки, които ви отвеждат към уеб сайтове на трети страни, вие ще бъдете обект на съответната им политика за поверителност. Докато RE/MAX поддържа защитата на поверителността в Интернет, RE/MAX не може да носи отговорност за действията на трети страни. Препоръчваме ви да прочетете публикуваната декларация за поверителност, когато взаимодействате с който и да е уеб сайт.

Съгласие за събиране на информация, която не може да бъде идентифицирана

Използвайки нашия уеб сайт, вие се съгласявате RE/MAX да събира и използва вашата информация, както е описано в тази политика. Ако RE/MAX актуализира тази политика за поверителност, тези промени ще бъдат публикувани на тази страница. За да сте винаги наясно каква информация събираме и как я използваме, препоръчваме ви да преглеждате тази страница редовно.

Връзки към други уеб сайтове

Моля, имайте предвид, че когато последвате връзки, които ви отвеждат към уеб сайтове на трети страни, вие ще бъдете обект на съответната им политика за поверителност. Докато RE/MAX поддържа защитата на поверителността в Интернет, RE/MAX не може да носи отговорност за действията на трети страни. Препоръчваме ви да прочетете публикуваната декларация за поверителност, когато взаимодействате с който и да е уеб сайт.