УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕЦелите на този уеб сайт включват предоставяне на достъп на потребителите до оферти за продажба или наем на имоти или земя в рамките на цялата RE/MAX мрежа и членовете й в България, както и публикуването на различни теми и въпроси, свързани с недвижимите имоти, които биха могли да представляват интерес за вас. Информация за мрежата на RE/MAX и членовете й в България също се предоставя на този сайт. За да осигурим сигурна и неутрална среда за всички посетители на този уеб сайт, ние създадохме тези "Условия за ползване". С достъпа и ползването на която и да е секция от remax.bg, вие приемате като обвързващи условията, изложени по-долу. Ако не сте съгласни с всички „Условия за ползване“, моля не използвайте този сайт.


БИСКВИТКИ

Този уеб сайт използва така наречените „Бисквитки“. „Бисквитките” са малки текстови файлове, които могат да се запазят на твърдия диск на Вашия компютър, когато посещавате даден уеб сайт. Бисквитките обикновено се използват, за да предоставят на посетителите на уеб сайта допълнителна функционалност. Те могат, например, да бъдат създадени, за да следят посещенията ви и да подпомагат навигацията в уеб сайта, да ви помагат да продължите оттам, откъдето сте стигнали при предишното си посещение и/или да запомнят вашите индивидуални предпочитания и настройки, когато отново посещавате уеб сайта. Бисквитките нямат достъп и не могат да четат или променят други данни на Вашия компютър. Този уеб сайт използва основно така наречените „сесийни“ бисквитки. Те са временни бисквитки и автоматично се изтриват, когато напуснете уеб сайта. Постоянните бисквитки се съхраняват на компютъра ви за определен период от време или докато не ги изтриете ръчно в браузъра си. Ние използваме постоянни бисквитки, за да ви разпознаем при вашето следващо посещение на този уеб сайт. В случай, че желаете да имате контрол над бисквитките, инсталирани на вашия компютър, можете да промените настройките на браузера си така, че да той да ви информира всеки път, когато даден уеб сайт иска да запише бисквитка или пък да блокира автоматичното управление на бисквитките. Освен това, вие можете да изтриете бисквитките, записани на вашия компютър. За повече информация относно това как да изпълните тези стъпки, вижте меню "Помощ" на вашия браузер. Моля, имайте предвид, че ограничаването на употребата на „бисквитките“ може да засегне някои от функционалностите на уеб сайта.


GOOGLE ANALYTICS

Този уеб сайт използва Google Analytics, аналитична уеб услуга, предоставяна от Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics използва бисквитки, за да ни помогне да анализираме използването на този уеб сайт. Информацията, генерирана от тези бисквитки и свързана с използването на този уеб сайт, ще бъде изпратена от вашия браузър до Google и запазена на сървъри в САЩ. Тъй като този уеб сайт анонимизира IP адресите, вашият IP адрес ще бъде съкратен от Google в страна-членка на ЕС или друга страна от ЕИЗ, преди да бъде прехвърлен към САЩ. Само в изключителни случаи вашият пълен IP адрес ще бъде изпратен към сървърите на Google в САЩ и ще бъде съкратен там. Google ще използва тази информация за целите на оценка на вашето използване на уеб сайта, съставянето на отчети за активността на уеб сайта за операторите на уеб сайта и предоставянето на други услуги, свързани с уеб сайта, както и използването на Интернет. Google няма да свързва Вашия IP адрес с други данни, притежавани от Google. Можете да спрете или блокирате събирането на информация от Google бисквитките (включваща вашия IP адрес), като свалите и инсталирате приложението за блокиране на Google Analytics от тази връзка: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Допълнителна информация относно условията за използване и неприкосновеността на личните данни може да бъде намерена в Общите условия на Google Analytics или в Преглед на поверителността на Google Analytics. Моля, имайте предвид, че на този уеб сайт Google Analytics се допълва от "gat.anonymizeIp ();" за да се осигури анонимизиране на IP адреси (IP masking).


ЗАПАЗЕНИ АВТОРСКИ ПРАВА

Материалите на този уеб сайт, както и организацията и оформлението му, са предмет на авторско право и са защитени от Закона за авторското право. Можете да ползвате, да изтегляте и отпечатвате материали от този уеб сайт само за лична употреба и с нетърговска цел, като всякакви разпечатки от този уеб сайт или части от него, трябва да съдържат изрично позоваване на авторските права на RE/MAX България. Достъпът, изтеглянето или отпечатването на който и да е от материалите на този уеб сайт не ви предоставя никакви авторски права, права на собственост или финансов интерес върху същите. Освен ако не е посочено друго, не можете да копирате, променяте, разпространявате, предавате, показвате, възпроизвеждате, публикувате, наемате или отдавате под наем, разпространявате, поставяте на публично достъпни места, лицензирате, създавате производни материали или линкове към такива на друг уеб сайт, да ги използвате на друг уеб сайт, или да прехвърляте или продавате информация, получена от този уеб сайт, без предварителното писмено разрешение на RE/MAX България. Горепосочената забрана изрично включва, но не се ограничава до, практиките на "скрийн скрапинг" или "извличане на база данни" за получаване на списъци с потребители или друга подобна информация.


ЗАПАЗЕНИ МАРКИ

RE/MAX, RE/MAX COLLECTION, RE/MAX COMMERCIAL, ABOVE THE CROWD, червено-бяло-синьото лого и графичното изображение на RE/MAX балона с горещ въздух, са сред регистрираните марки на RE/MAX, LLC (наричана по-долу "RE/MAX, LLC"). Марките на RE/MAX, LLC не могат да бъдат използвани по никакъв начин, без предварително писмено разрешение от RE/MAX, LLC.


ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

МАТЕРИАЛИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ НА ТОЗИ УЕБ САЙТ СЕ ПРЕДСТАВЯТ "КАКТО СА" И "КАКТО СА НАЛИЧНИ", БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД. RE/MAX БЪЛГАРИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО: ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, НЕНАРУШЕНИЕ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. RE/MAX БЪЛГАРИЯ НЕ ГАРАНТИРА ЗА ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, ТЕКСТОВЕТЕ, ИЗОБРАЖЕНИЯТА, ЛИНКОВЕТЕ И ДРУГИТЕ ЕЛЕМЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ. RE/MAX БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА ПРОМЕНЯ ТОЗИ УЕБ САЙТ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЕ. RE/MAX BULGARIA СЕ СТРЕМИ ДА ПОДДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯТА НА ТОЗИ УЕБ САЙТ ТОЧНА И АКТУАЛНА, НО НЕ МОЖЕ ДА ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ПЪЛНОТАТА ИЛИ АКТУАЛОСТТА Й. ИНФОРМАЦИЯТА В УЕБ САЙТА RE/MAX BULGARIA МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА ТЕХНИЧЕСКИ НЕТОЧНОСТИ ИЛИ ТИПОГРАФСКИ ГРЕШКИ. RE/MAX БЪЛГАРИЯ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ПРАВИ ПРОМЕНИ, КОРЕКЦИИ И/ИЛИ ПОДОБРЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩА СЕ НА ТОЗИ УЕБ САЙТ, ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.


ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

RE/MAX BULGARIA ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА СА ВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО: ДИРЕКТНИ, КОСВЕНИ, ИНЦИДЕНТНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ.


АКТУАЛИЗАЦИИ

RE/MAX България си запазва правото да прави промени в уеб сайта remax.bg и тези Условия за ползване по всяко време, чрез актуализиране на това съобщение. Моля периодично да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалната версия на Условията за ползване.