бул. „Съборни“ 19
гр. Варна, Област Варна, България
9000
България RE/MAX bulgarian,english,german Радослав Атанасов Radoslav Atanasov Здравейте, казвам се Радослав Атанасов и съм агент недвижими имоти в RE/MAX Active.
Решението ми да навляза в този сектор е базирано не само на образованието ми, което имам, а именно “Недвижими имоти и инвестиции”,но и на личното ми желание да продължавам да се развивам като инвеститор и да помагам на други хора, които имат интерес в закупуването, продаването ,наемането, отдаването, строенето и инвестирането в недвижима собственост, както в България, така и в чужбина.
През последните 8 години натрупах опит, работейки за чуждестранни компании, базирани в Северна Америка ,Германия, Швейцария и Израел като прекарах и доста от тези години в горепосочените страни. Изграденият професионализъм, вникването в детайлите и максимилизирането на отминали и настоящи проекти, гарантира на моите клиенти:


- Изключително лично и професионално отношение към техните желания и цели.
- Професионална оценка на Вашия имот.
- Актуална информация за пазара на недвижимо имущество.
- Съставяне дългосрочен инвестиционен план в недвижима собственост.
- Контакт с едни от най-добрите строителни компании.
- Контакт както с доказани, така и с млади и амбициозни архитекти в България, Австрия и Германия
- Съдействие при избора на ипотечен или инвестиционен кредит.
- Обратна връзка 24/7.
За повече информация не се колебайте да ме потърсите !


Hello, my name is Radoslav Atanasov and I am a real estate agent at RE/MAX Active.
My decision to enter this sector is based not only on my education, which I have, namely "Real Estate and Investment", but also on my personal desire to continue to develop as an investor and help other people who are interested in buying, selling, renting, renting, building and investing in real estate, both in Bulgaria and abroad.
Over the past 8 years I have gained experience working for foreign companies based in North America, Germany, Switzerland and Israel and spent a good number of those years in the above countries. The developed professionalism, insight into details and maximization of past and present projects assures my clients:


- Extremely personal and professional attention to their desires and goals.
- Professional evaluation of your property
- Up-to-date real estate market information
- Compiling a long-term real estate investment plan
- Contact with some of the best construction companies
- Contact with both proven and young and ambitious architects in Bulgaria, Austria and Germany
- Assistance in choosing a mortgage or investment loan
- 24/7 feedback
For more information do not hesitate to contact me !

Hallo, mein Name ist Radoslav Atanasov und ich bin Immobilienmakler bei RE/MAX Active.
Meine Entscheidung, in diesen Sektor einzusteigen, beruht nicht nur auf meiner Ausbildung, die ich in "Immobilien und Investitionen" absolviert habe, sondern auch auf meinem persönlichen Wunsch, mich als Investor weiterzuentwickeln und anderen Menschen zu helfen, die sich für den Kauf, den Verkauf, die Vermietung, die Anmietung, den Bau und die Investition in Immobilien interessieren, sowohl in Bulgarien als auch im Ausland.
In den letzten 8 Jahren habe ich Erfahrung in der Arbeit für ausländische Unternehmen in Nordamerika, Deutschland, der Schweiz und Israel gesammelt, wobei ich einen großen Teil dieser Jahre in den genannten Ländern verbracht habe. Die entwickelte Professionalität, der Einblick in Details und die Maximierung vergangener und gegenwärtiger Projekte sichern meinen Kunden zu:


- Äußerst persönliche und professionelle Betreuung ihrer Wünsche und Ziele.
- Professionelle Bewertung Ihrer Immobilie
- Aktuelle Informationen zum Immobilienmarkt
- Erstellung eines langfristigen Investitionsplans für Immobilien
- Kontakt mit einigen der besten Bauunternehmen
- Kontakt zu bewährten und jungen, ambitionierten Architekten in Bulgarien, Österreich und Deutschland
- Unterstützung bei der Auswahl einer Hypothek oder eines Investitionskredits
- 24/7 Feedback
Für weitere Informationen zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren!EUR
Агент в обучение - Радослав Атанасов Radoslav Atanasov - RE/MAX Active

Радослав Атанасов Radoslav Atanasov

Офис на RE/MAX Active - гр. Варна EUR бул. „Съборни“ 19
гр. Варна, Област Варна, България
9000
България RE/MAX RE/MAX Active гр. Варна RE/MAX Active

+359 87 783 0000 Покажи...
+359 877 890 000 Покажи...

Изпратете ни съобщение 

Име:
*
Име
Телефон
Имейл адрес
Коментари
 

Офис на RE/MAX Active - гр. Варна бул. „Съборни“ 19
гр. Варна, Област Варна, България
9000
България RE/MAX RE/MAX Active гр. Варна RE/MAX Active
бул. „Съборни“ 19
гр. Варна, Област Варна, България
9000

Радослав Атанасов Radoslav Atanasov

Най-доброто време за закупуване на жилище е винаги преди пет години.“
- Рей Браун

Здравейте, казвам се Радослав Атанасов и съм агент недвижими имоти в RE/MAX Active.
Решението ми да навляза в този сектор е базирано не само на образованието ми, което имам, а именно “Недвижими имоти и инвестиции”,но и на личното ми желание да продължавам да се развивам като инвеститор и да помагам на други хора, които имат интерес в закупуването, продаването ,наемането, отдаването, строенето и инвестирането в недвижима собственост, както в България, така и в чужбина.
През последните 8 години натрупах опит, работейки за чуждестранни компании, базирани в Северна Америка ,Германия, Швейцария и Израел като прекарах и доста от тези години в горепосочените страни. Изграденият професионализъм, вникването в детайлите и максимилизирането на отминали и настоящи проекти, гарантира на моите клиенти:


- Изключително лично и професионално отношение към техните желания и цели.
- Професионална оценка на Вашия имот.
- Актуална информация за пазара на недвижимо имущество.
- Съставяне дългосрочен инвестиционен план в недвижима собственост.
- Контакт с едни от най-добрите строителни компании.
- Контакт както с доказани, така и с млади и амбициозни архитекти в България, Австрия и Германия
- Съдействие при избора на ипотечен или инвестиционен кредит.
- Обратна връзка 24/7.
За повече информация не се колебайте да ме потърсите !


Hello, my name is Radoslav Atanasov and I am a real estate agent at RE/MAX Active.
My decision to enter this sector is based not only on my education, which I have, namely "Real Estate and Investment", but also on my personal desire to continue to develop as an investor and help other people who are interested in buying, selling, renting, renting, building and investing in real estate, both in Bulgaria and abroad.
Over the past 8 years I have gained experience working for foreign companies based in North America, Germany, Switzerland and Israel and spent a good number of those years in the above countries. The developed professionalism, insight into details and maximization of past and present projects assures my clients:


- Extremely personal and professional attention to their desires and goals.
- Professional evaluation of your property
- Up-to-date real estate market information
- Compiling a long-term real estate investment plan
- Contact with some of the best construction companies
- Contact with both proven and young and ambitious architects in Bulgaria, Austria and Germany
- Assistance in choosing a mortgage or investment loan
- 24/7 feedback
For more information do not hesitate to contact me !

Hallo, mein Name ist Radoslav Atanasov und ich bin Immobilienmakler bei RE/MAX Active.
Meine Entscheidung, in diesen Sektor einzusteigen, beruht nicht nur auf meiner Ausbildung, die ich in "Immobilien und Investitionen" absolviert habe, sondern auch auf meinem persönlichen Wunsch, mich als Investor weiterzuentwickeln und anderen Menschen zu helfen, die sich für den Kauf, den Verkauf, die Vermietung, die Anmietung, den Bau und die Investition in Immobilien interessieren, sowohl in Bulgarien als auch im Ausland.
In den letzten 8 Jahren habe ich Erfahrung in der Arbeit für ausländische Unternehmen in Nordamerika, Deutschland, der Schweiz und Israel gesammelt, wobei ich einen großen Teil dieser Jahre in den genannten Ländern verbracht habe. Die entwickelte Professionalität, der Einblick in Details und die Maximierung vergangener und gegenwärtiger Projekte sichern meinen Kunden zu:


- Äußerst persönliche und professionelle Betreuung ihrer Wünsche und Ziele.
- Professionelle Bewertung Ihrer Immobilie
- Aktuelle Informationen zum Immobilienmarkt
- Erstellung eines langfristigen Investitionsplans für Immobilien
- Kontakt mit einigen der besten Bauunternehmen
- Kontakt zu bewährten und jungen, ambitionierten Architekten in Bulgarien, Österreich und Deutschland
- Unterstützung bei der Auswahl einer Hypothek oder eines Investitionskredits
- 24/7 Feedback
Für weitere Informationen zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren!Говорими езици

Български
Английски
Немски